Wiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zadanie przeze mnie pytanie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Polskie Wydawnictwo Rolnicze Sp. z o.o. (dalej PWR) z siedzibą w Poznaniu, ul Metalowa 5. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail sekretariat@topagrar.com.pl lub nr telefonu: 61 8690660.

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane w celu zrealizowania usługi tj. odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytanie prawne (podstawa prawna to art. 6 ust. 1 b RODO). Dane osobowe będą udostępnione naszym partnerom biznesowym, z którymi współpracujemy,

aby zrealizować ww. cel. Są to zwłaszcza kancelarie prawne jak również dostawcy usług IT. W pozostałym zakresie dane będą udostępniane wyłącznie uprawnionym organom państwowym. W związku z tym, że posługujemy się Twoimi danymi osobowymi przysługuje Tobie:

prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo żądania ich usunięcia. Przy czym realizacja niektórych z tych praw może uniemożliwić nam w całości lub

części realizację usługi. Masz też prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych). Jeśli masz pytania dotyczące Twoich danych zachęcamy do kontaktu z Inspektorem Ochrony Danych na adres email: daneosobowe@pwr.agro.pl.

*Pełna treść klauzuli informacyjnej jest dostępna w Polityce Prywatności.